Bingota

Bộ Luật Hình Sự Việt Nam Pro

Vuong Ly

(3.5/3)


Mô tả Bộ Luật Hình Sự Việt Nam Pro

Ứng dụng là cẩm nang BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Ứng dụng đã được bỏ mọi quảng cáo.

Điều đặc biệt của ứng dụng là từng điều luật được soạn trên một trang riêng và dưới những điều luật có kèm theo nội dung những điều khoản cụ thể của văn bản hướng dẫn thi hành điều luật đó (nếu có). Đặc điểm này tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi nội dung của độc giả.

Ngoài ra, ứng dụng liên tục được cập nhật văn bản hướng dẫn thi hành ở phần danh mục văn bản hướng dẫn thi hành và trong từng điều luật của luật này.

Muốn xem nội dung từng điều luật, các bạn nhấn vào nút “BỘ LUẬT HÌNH SỰ”. Những tên điều luật được tô màu đỏ (nếu có) là những điều luật có điều...

Thông tin

Cập nhật
23/11/2016
Phiên bản
1.0
Kích thước
10.76 MB
Khả năng tương thích
Requirements: Compatible with iPhone, iPod touch.Requires iOS 7.0+ or later.

Bình luận


Liên quan