Bingota

Luật Đất Đai Pro

Vuong Ly

(0/0)


Mô tả Luật Đất Đai Pro

ỨNG DỤNG "Luật Đất Đai 2013" LÀ ỨNG DỤNG HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ TRÊN ĐIỆN THOẠI IOS.

Ứng dụng đã loại bỏ mọi quảng cáo.

Ứng dụng là cẩm nang về Luật Đất Đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật này.
Điều đặc biệt của ứng dụng là từng điều luật được soạn trên một trang riêng và dưới những điều luật có kèm theo nội dung những điều khoản cụ thể của văn bản hướng dẫn thi hành điều luật đó (nếu có). Đặc điểm này tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi nội dung của độc giả.

Ngoài ra, ứng dụng liên tục được cập nhật văn bản hướng dẫn thi hành ở phần danh mục văn bản hướng dẫn thi hành và trong từng điều luật của bộ luật này.

Ứng dụng có thể sử dụng offline.

Chúng tôi cố g...

Tính năng mới Luật Đất Đai Pro

Cập Nhật Văn Bản Hướng Dẫn.

Thông tin

Cập nhật
01/12/2016
Phiên bản
1.1
Kích thước
26.14 MB
Khả năng tương thích
Requirements: Compatible with iPhone, iPod touch.Requires iOS 7.0+ or later.

Bình luận


Liên quan