Bingota

EWA English: Học tiếng Anh

Lithium Lab Pte Ltd

(5/224)


Mô tả EWA English: Học tiếng Anh

Học tiếng Anh 1 tháng với EWA! Đọc sách tiếng Anh và dịch các từ chưa biết chỉ bằng 1 gõ, hoàn thành các khóa học nói với các nhân vật yêu thích trong phim và chương trình TV, và ghi nhớ hơn 40000 từ tiếng Anh với flashcards có sẵn trong ứng dụng!

EWA là một giáo viên tiếng Anh trong điện thoại của bạn. Mỗi người dùng tự quyết định cách học tiếng Anh của mình:

1. Hơn 1000 cuốn sách tiếng Anh có sẵn để đọc trong EWA. Hãy chọn một quyển phù hợp với trình độ tiếng Anh hiện tại của bạn và bắt đầu đọc! Từ mới ư? Chỉ cần nhấp vào nó để dịch, và gửi để học - để học thuộc từ đó!

2. Các khóa học nói tiếng Anh dựa trên các bộ phim và chương trình TV yêu thích là những gì người dùng yêu thích nhất về ứng dụng của chúng tôi! Nó vừa ...

Tính năng mới EWA English: Học tiếng Anh

Tôi không thể giữ im lặng hơn nữa!
Chúng tôi đã thêm các bài viết thú vị vào ứng dụng.
Và đối với những người thích nghe - chúng tôi đã đính kèm tệp âm thanh vào các bài viết đó.

Thông tin

Cập nhật
18/05/2017
Phiên bản
5.3.4
Kích thước
86.8 MB
Khả năng tương thích
Requirements: Compatible with iPhone, iPod touch.Requires iOS 11.0+ or later.

Bình luận


Liên quan