Bingota

TNMaker Pro - Chấm Trắc Nghiệm

Vinh Le

(3/1)


Mô tả TNMaker Pro - Chấm Trắc Nghiệm

Chức năng:
+ TNMaker sẽ rất hữu ích cho giáo viên chấm trắc nghiệm thay vì dùng tay hoặc dùng máy quét chuyên dụng.
+ Chỉ cần sử dụng điện thoại của giáo viên để chấm điểm bài thi trắc nghiệm của học sinh một cách nhanh chóng.
+ Ứng dụng cho phép xem lại , sắp xếp và chia sẻ ngay lập tức với facebook, zalo, gmail ...
+ Ứng dụng cho phép bạn tùy chỉnh số lượng câu và cho điểm chính xác cho mỗi câu.
Hướng dẫn sử dụng:
- Chú ý : Ứng dụng cần sử dụng sự cho phép và quyền bộ nhớ điện thoại và của máy ảnh để đọc dữ liệu.
- Đầu tiên: Bạn liên kết tới tnmaker.wordpress.com hoặc Setting-> AnswerPaper để tải về phiếu trắc nghiệm (hỗ trợ cho mẫu 50), tiếp theo bạn nên in ở phiếu mặc định
hoặc co dãn theo ý của bạn
- Đáp án: D...

Tính năng mới TNMaker Pro - Chấm Trắc Nghiệm

*** Cập nhật phiên bản [ 2.4.14 ] ***
- Sửa một số lỗi.

Thông tin

Cập nhật
24/07/2018
Phiên bản
2.4.14
Kích thước
8.99 MB
Khả năng tương thích
Requirements: Compatible with iPhone, iPod touch.Requires iOS 8.0+ or later.

Bình luận


Liên quan