Bingota

TNMaker Pro - Chấm Trắc Nghiệm

Vinh Le

(4.3647/85)


Mô tả TNMaker Pro - Chấm Trắc Nghiệm

Chức năng:
+ TNMaker sẽ rất hữu ích cho giáo viên chấm trắc nghiệm thay vì dùng tay hoặc dùng máy quét chuyên dụng.
+ Chỉ cần sử dụng điện thoại của giáo viên để chấm điểm bài thi trắc nghiệm của học sinh một cách nhanh chóng.
+ Ứng dụng cho phép xem lại , sắp xếp và chia sẻ ngay lập tức với facebook, zalo, gmail ...
+ Ứng dụng cho phép bạn tùy chỉnh số lượng câu và cho điểm chính xác cho mỗi câu.
Hướng dẫn sử dụng:
- Chú ý : Ứng dụng cần sử dụng sự cho phép và quyền bộ nhớ điện thoại và của máy ảnh để đọc dữ liệu.
- Đầu tiên: Bạn liên kết tới tnmaker.wordpress.com hoặc Setting-> AnswerPaper để tải về phiếu trắc nghiệm (hỗ trợ cho mẫu 50), tiếp theo bạn nên in ở phiếu mặc định
hoặc co dãn theo ý của bạn
- Đáp án: D...

Tính năng mới TNMaker Pro - Chấm Trắc Nghiệm

*** Phiên bản cập nhật [4.0.40] ***

- Khắc phục một số vấn đề

Thông tin

Cập nhật
24/07/2018
Phiên bản
4.0.40
Kích thước
9.43 MB
Khả năng tương thích
Requirements: Compatible with iPhone, iPod touch.Requires iOS 8.0+ or later.

Bình luận


Liên quan