http://cocoswing.com/tedict/ TED does not endorse or sponsor this app in any way. All TED Talks subject to the creative commons license found at ted.com" name="description" property="og:description">

Mô tả TEDICT

* LITE version -> Search "TEDICT"

Nếu muốn giỏi tiếng Anh phải thường xuyên luyện nghe. Nhưng chỉ nghe thôi thì không đủ. Cũng như mọi ngôn ngữ khác trên thế giới trong tiếng Anh cũng có những từ nghe không được rõ tuỳ vào những những từ ngữ tiếp cận. Chính vì vậy mà cần phải xác nhận xem nội dung đã nghe có đúng hay không.

Phương pháp tốt nhất chính là nghe và viết theo

Sau khi nghe lời của người phát biểu và đánh máy lại câu bằng bàn phím máy sẽ xác nhận từng câu một.
Khi tiến hành không mất nhiều thời gian và có thể sử dụng tiện lợi trên xe buýt hay trong tàu điện ngầm. Và còn có thể ứng dụng tải loát TED bằng kỹ năng chiếu hình ảnh động vận dụng phụ đề.

Đặc biệt, do rất nhiều bài giảng TED được cập nhật liên ...

Tính năng mới TEDICT

Repeat Player
- Shadowing
. Record and Play your pronunciation.
- Bug fixes
. Background Playback.

Thông tin

Cập nhật
14/08/2012
Phiên bản
7.6
Kích thước
4.96 MB
Khả năng tương thích
Requirements: Compatible with iPhone, iPod touch.Requires iOS 10.0+ or later.

Bình luận


Liên quan