Bingota

FindNow - Tìm vị trí

Seyran Kocaoglu

(0/0)


Mô tả FindNow - Tìm vị trí

FindNow là ứng dụng tìm kiếm và chia sẻ vị trí tốt nhất. Liên hệ với người bạn muốn theo dõi theo số điện thoại của họ.

FindNow cho phép bạn dễ dàng xác định vị trí của bạn bè và gia đình bằng cách tìm kiếm số điện thoại của họ. Chỉ cần cài đặt ứng dụng và gửi yêu cầu theo dõi đến bạn bè bằng cách chọn từ danh bạ hoặc nhập số điện thoại của họ. Khi họ chấp nhận yêu cầu theo dõi của bạn, bạn có thể theo dõi vị trí của họ. Yêu cầu Đăng ký.
Bất cứ khi nào bạn không muốn bị theo dõi nữa, bạn có thể chặn hoặc xóa yêu cầu theo dõi và người theo dõi.
Chỉ có thể theo dõi những người dùng đã chấp nhận yêu cầu theo dõi.

TÍNH NĂNG
- Theo dõi vị trí trong thời gian thực trong danh sách người dùng của bạn.
- ...

Tính năng mới FindNow - Tìm vị trí

Minor bug fix.
Performance improvement.

Thông tin

Cập nhật
26/02/2018
Phiên bản
1.1.3
Kích thước
45.62 MB
Khả năng tương thích
Requirements: Compatible with iPhone, iPod touch.Requires iOS 9.3+ or later.

Bình luận


Liên quan