Bingota

iTranslate Voice

iTranslate

(4.5/63)


Mô tả iTranslate Voice

Nói hơn 40 ngôn ngữ ngay tức thì với iTranslate Voice hoàn toàn mới!

Được tin tưởng bởi hàng triệu người, phiên bản iTranslate Voice thế hệ mới đảm bảo cho bạn một trải nghiệm phiên dịch hoàn hảo với hơn 40 ngôn ngữ. Với hơn 250 câu chữ được định sẵn, Sách câu thông dụng mới của chúng tôi được thiết kế để giúp giải quyết bất kỳ tình huống nào. Tính năng Bản sao của chúng tôi cho phép bạn xuất tập tin hay chia sẻ cuộc hội thoại của bạn trong chốc lát.

PHIÊN DỊCH BẰNG GIỌNG NÓI
Trò chuyện ngay tức thì với hơn 40 Ngôn ngữ.

SÁCH NHỮNG CÂU THÔNG DỤNG
Người bạn đồng hành hoàn hảo với hơn 250 câu chữ được định sẵn.

BẢN SAO
Xuất tập tin, sao chép hay chia sẻ bất kỳ cuộc trò chuyện nào!

CÁC CÂU YÊU...

Tính năng mới iTranslate Voice

Nói hơn 40 ngôn ngữ ngay tức thì với iTranslate Voice hoàn toàn mới!

Được tin tưởng bởi hàng triệu người, phiên bản iTranslate Voice thế hệ mới đảm bảo cho bạn một trải nghiệm phiên dịch hoàn hảo với hơn 40 ngôn ngữ. Với hơn 250 câu chữ được định sẵn, Sách câu thông dụng mới của chúng tôi được thiết kế để giúp giải quyết bất kỳ tình huống nào. Tính năng Bản sao của chúng tôi cho phép bạn xuất tập tin hay chia sẻ cuộc hội thoại của bạn trong chốc lát.

Thông tin

Cập nhật
10/05/2012
Phiên bản
4.0.9
Kích thước
25.68 MB
Khả năng tương thích
Requirements: Compatible with iPhone, iPod touch.Requires iOS 10.0+ or later.

Bình luận


Liên quan