Bingota

Messenger

Meta Platforms, Inc.

(3.45507/380646)


Mô tả Messenger

Bên nhau bất cứ lúc nào với ứng dụng giao tiếp tất cả trong một miễn phí* của chúng tôi, hoàn chỉnh với các tính năng nhắn tin, gọi thoại, gọi video và nhóm chat video không giới hạn.

NHẮN TIN VÀ GỌI ĐIỆN LIÊN ỨNG DỤNG
Kết nối với bạn bè trên Instagram ngay từ Messenger. Chỉ cần tìm kiếm theo tên hoặc tên người dùng để nhắn tin hay gọi điện cho họ.

CHẾ ĐỘ TẠM THỜI
Gửi những tin nhắn chỉ tồn tại trong chốc lát. Chọn dùng chế độ tạm thời để tin nhắn đã đọc biến mất sau khi bạn thoát khỏi đoạn chat.

CÀI ĐẶT QUYỀN RIÊNG TƯ
Phần cài đặt quyền riêng tư mới cho bạn chọn ai có thể liên hệ với mình và nơi nhận tin nhắn của bạn.

CẢM XÚC TÙY CHỈNH
Không tìm được từ để diễn tả? Bạn có thể điều ...

Tính năng mới Messenger

Chúng tôi thường xuyên cập nhật ứng dụng để bạn kết nối với những người quan trọng dễ dàng hơn nữa. Hãy cập nhật lên phiên bản mới nhất để tận hưởng tất cả những điểm cải tiến và tính năng mới. Bản phát hành này đã được:

- sửa lỗi trong trải nghiệm tin nhắn
- cải tiến hiệu quả để loại bỏ độ trễ trong một số trải nghiệm cốt lõi

Bạn có câu hỏi ư? Hãy nhấn vào phần Trợ giúp trong ứng dụng Messenger hoặc truy cập facebook.com/help/messenger-app

Thông tin

Cập nhật
19/10/2011
Phiên bản
367.0
Kích thước
44.04 MB
Khả năng tương thích
Requirements: Compatible with iPhone, iPod touch.Requires iOS 11.0+ or later.

Bình luận


Liên quan