Bingota

Messenger

Facebook, Inc.

(3.69416/267237)


Mô tả Messenger

Bên nhau bất cứ lúc nào với ứng dụng giao tiếp tất cả trong một miễn phí* của chúng tôi, hoàn chỉnh với các tính năng nhắn tin, gọi thoại, gọi video và nhóm chat video không giới hạn.

MỚI! NHẮN TIN VÀ GỌI ĐIỆN LIÊN ỨNG DỤNG
Kết nối với bạn bè trên Instagram ngay từ Messenger. Chỉ cần tìm kiếm theo tên hoặc tên người dùng để nhắn tin hay gọi điện cho họ.

MỚI! CHẾ ĐỘ TẠM THỜI
Gửi những tin nhắn chỉ tồn tại trong chốc lát. Chọn dùng chế độ tạm thời để tin nhắn đã đọc biến mất sau khi bạn thoát khỏi đoạn chat.

MỚI! CÀI ĐẶT QUYỀN RIÊNG TƯ
Phần cài đặt quyền riêng tư mới cho bạn chọn ai có thể liên hệ với mình và nơi nhận tin nhắn của bạn.

CẢM XÚC TÙY CHỈNH
Không tìm được từ để diễn tả? B...

Tính năng mới Messenger

Nhiều cách kết nối hơn - Nhắn tin hoặc gọi điện cho bạn bè trên Instagram ngay từ Messenger!

Chọn chế độ tạm thời để tin nhắn đã đọc biến mất sau khi bạn thoát khỏi đoạn chat.

Thông tin

Cập nhật
19/10/2011
Phiên bản
291.2
Kích thước
66.57 MB
Khả năng tương thích
Requirements: Compatible with iPhone, iPod touch.Requires iOS 9.0+ or later.

Bình luận


Liên quan