Mô tả Streaks

STREAKS. Danh sách việc cần làm giúp bạn hình thành thói quen tốt.
Giải thưởng thiết kế Apple

Theo dõi đến 12 nhiệm vụ bạn muốn hoàn tất mỗi ngày. Mục tiêu của bạn là hình thành thói quen hoàn tất nhiệm vụ trong nhiều ngày liên tục. Streaks làm việc với ứng dụng Sức khỏe để giúp bạn đạt được các mục tiêu khỏe đẹp.

TÍNH NĂNG:
* Tùy chỉnh màu sắc ứng dụng
* Hàng trăm biểu tượng để lựa chọn
* Thông báo lời nhắc tùy chỉnh giúp bạn đi đúng hướng
* Xem thói quen hiện tại và tốt nhất của bạn, cũng như thống kê hoàn thành của bạn
* Streaks tự động nắm bắt khi bạn hoàn tất các nhiệm vụ về Sức khỏe
* Phá vỡ thói quen xấu bằng nhiệm vụ phản đối
* Apple Watch

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, gợi ...

Tính năng mới Streaks

Thanks for using Streaks! Version 3.1.7 is a minor update:

* Fixes an issue where renaming health tasks shows the old name in some situations
* Improvement to performance of app on iPhone X
* Improvement to performance of today widget
* Fixes a theming issue with the today widget
* Fixes a theming issue with gold theme

If you have any feedback or suggestions, please email us at support@streaksapp.com, or tweet us: @TheStreaksApp

Thông tin

Cập nhật
01/06/2015
Phiên bản
3.1.7
Kích thước
38.92 MB
Khả năng tương thích
Requirements: Compatible with iPhone, iPod touch.Requires iOS 9.0+ or later.

Bình luận


Liên quan