Mô tả Streaks

STREAKS. Danh sách việc cần làm giúp bạn hình thành thói quen tốt.
Giải thưởng thiết kế Apple

Theo dõi đến 12 nhiệm vụ bạn muốn hoàn tất mỗi ngày. Mục tiêu của bạn là hình thành thói quen hoàn tất nhiệm vụ trong nhiều ngày liên tục. Streaks làm việc với ứng dụng Sức khỏe để giúp bạn đạt được các mục tiêu khỏe đẹp.

TÍNH NĂNG:
* Tùy chỉnh màu sắc ứng dụng
* Hàng trăm biểu tượng để lựa chọn
* Thông báo lời nhắc tùy chỉnh giúp bạn đi đúng hướng
* Xem thói quen hiện tại và tốt nhất của bạn, cũng như thống kê hoàn thành của bạn
* Streaks tự động nắm bắt khi bạn hoàn tất các nhiệm vụ về Sức khỏe
* Phá vỡ thói quen xấu bằng nhiệm vụ phản đối
* Apple Watch

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, gợi ...

Tính năng mới Streaks

Thanks for using Streaks! Here's a few small fixes while we continue to work on some great new features.

Streaks 4.0.9 / Streaks 4.0.10:

* New icons: eye, coconut, watermelon, cathedral
* Improved reliability of Apple Watch communication
* Improved calculation of "run" Health task
* Fixes an issue related to installation on Apple Watch when using iPhone 6 Plus

Streaks 4.0:

* Siri Shortcuts
* Native iPad app
* iCloud task sync
* Ability to choose the time a day starts
* All-new task options

Siri Shortcuts:

* In addition to the existing Siri support, you can now record custom phrases to complete your tasks
* Suggestions will now automatically appear on the iPhone lock screen and Siri watch face
* All-new Siri management screen: Go to Settings > Hey Siri to view all available phrases and options.

iPad App + iCloud Sync:

* All of your task data will sync across your devices
* We've adapted Streaks to run natively on your iPad
* iCloud options are available under Settings > iCloud

Start of Day:

* You can now change when your day starts, great for the night owls!
* Go to Settings > Start of Day to change this Setting

Timed Tasks:

* You can now create timed tasks. Create a new task and select the "clock" section.
* Tasks appear with a play/pause button over them which lets your start the timer
* You can then do whatever you need to do - Streaks will let you know when the timer is finished.
* You can run your timers from the main app, from the today widget or from Apple Watch
* You can convert an existing task to a timed task, under the task's settings screen.

Health Tasks:

* Water task now records directly to the Health app, and you can segment into multiple completions per day (e.g. Drink 8 Cups of Water)
* The new timed task funtionality supports mindfulness, so you can start your meditation from Streaks and it'll record directly to the Health app.
* New "Bed Time" task tracks when you go to bed and wake up.
* New tasks for tracking nutrition (such as calories, sugar, caffeine and protein).
* Negative health tasks help you reduce your intake of certain types (e.g. eat less sugar)

Improved Apple Watch Support:

* We've improved the speed and reliability of the Apple Watch app so it works better than ever
* Added support for the new full-color infograph complications
* You can customize how each complication appears. On iPhone, go to Settings > Apple Watch.
* If you start a timed task from Apple Watch, the countdown timer will appear directly on your watch face.

Other Improvements:

* New "times per month" option for task completion
* New task icons
* x-callback-url now generates URLs that work across devices
* A ton of bug fixes and performance improvements

Thanks again for using Streaks - please email support@streaksapp.com if you have any feedback!

Thông tin

Cập nhật
01/06/2015
Phiên bản
4.0.10
Kích thước
52.54 MB
Khả năng tương thích
Requirements: Compatible with iPhone, iPod touch.Requires iOS 9.0+ or later.

Bình luận


Liên quan