Mô tả Streaks

STREAKS. Danh sách việc cần làm giúp bạn hình thành thói quen tốt.
Giải thưởng thiết kế Apple

Theo dõi đến 12 nhiệm vụ bạn muốn hoàn tất mỗi ngày. Mục tiêu của bạn là hình thành thói quen hoàn tất nhiệm vụ trong nhiều ngày liên tục. Streaks làm việc với ứng dụng Sức khỏe để giúp bạn đạt được các mục tiêu khỏe đẹp.

TÍNH NĂNG:
* Tùy chỉnh màu sắc ứng dụng
* Hàng trăm biểu tượng để lựa chọn
* Thông báo lời nhắc tùy chỉnh giúp bạn đi đúng hướng
* Xem thói quen hiện tại và tốt nhất của bạn, cũng như thống kê hoàn thành của bạn
* Streaks tự động nắm bắt khi bạn hoàn tất các nhiệm vụ về Sức khỏe
* Phá vỡ thói quen xấu bằng nhiệm vụ phản đối
* Apple Watch

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, gợi ...

Tính năng mới Streaks

Thanks for using Streaks! New in this update:

* Added: Ability to filter workout task by workout types
* Added: Ability to choose duration or distance for workout task
* Added: Ability to rename health tasks
* Added: New icons
* Added: Czech translation

Fixed in this update:

* Fixed: An issue where the values in the overall stats may be slightly lower than expected in some cases
* Fixed: Opening x-callback-url would crash the app in some cases
* Fixed: Sorting tasks between pages may cause a crash
* Fixed: Tasks disappear temporarily in the Today widget in some cases
* Fixed: Issue where editing a health task may display the wrong task title
* Fixed: Translation fixes for Swedish, Polish and Italian

Other changes:

* Today widget transparent theme shows icon in black now instead of white
* VoiceOver improvements to the Apple Watch complication

Note: 3.2.2 fixed an issue with the Apple Watch app crashing for users running watchOS 4.3.

We love to hear your feedback! Email us at support@streaksapp.com, or you can tweet us: @TheStreaksApp

Thông tin

Cập nhật
01/06/2015
Phiên bản
3.2.2
Kích thước
39.56 MB
Khả năng tương thích
Requirements: Compatible with iPhone, iPod touch.Requires iOS 9.0+ or later.

Bình luận


Liên quan