Bingota

Unblock Me Premium

Kiragames Co., Ltd.

(0/0)


Mô tả Unblock Me Premium

Unblock Me là một trò giải câu đố gây nghiện và đơn giản. Mục tiêu là để tháo rời khối màu đỏ ra ngoài bảng bằng cách trượt các khối khác ra khỏi đường đi, tháo rời nó kèm hạn chế di chuyển. Unblock Me gồm có 4 độ khó xếp hạng từ Người mới bắt đầu đến Chuyên gia. Có 16.200 câu đố tổng cộng, số lượng câu đố cao nhất mà bạn sẽ tìm thấy trong bất kỳ trò chơi nào, đáng giá hàng trăm giờ giúp bạn được thử thách và bị gây nghiện.

Với 2 chế độ trò chơi trong Unblock Me, bạn có thể thách thức bản thân mình trong thử thách hoặc lựa chọn để chỉ bố trí lại và thư giãn trong khi giải các câu đố của bạn. Trong chế độ Thử thách mỗi câu đố có 3 ngôi sao để kiếm, bổ sung thêm giá trị phát lại của nó để bạn luôn có thể nhận được tất cả 3 ...

Tính năng mới Unblock Me Premium

It's time for another awesome update from Unblock Me. In this update we added some new cool features:

- A new starter pack with 200 puzzles. This starter pack are design to be played by new comers who are not familiar with Unblock Me yet but our regular players who just want to relax will enjoy these puzzles too.
- Update Facebook and Twitter sharing features.
- Push notifications are now Opt-in only and is set to be disabled by default.
- Added Canadian and Australian English.
- Change the description for each game mode to be more clearer. Relax - doesn't count moves. Challenge - count moves and display best moves. Daily Puzzle - puzzles with obstacle and new exits.

What features do you want to see from Unblock Me in our next update? Social features such as Facebook invites or Twitter share? Please let us know !! :)
Send us your feedback and suggestions to support@kiragames.com. Thank you for your support!

Thông tin

Cập nhật
16/05/2009
Phiên bản
1.6.03
Kích thước
21.44 MB
Khả năng tương thích
Requirements: Compatible with iPhone, iPod touch.Requires iOS 8.0+ or later.

Bình luận


Liên quan