Mô tả VOE

MOE,清新透亮的风景滤镜App

• 滤镜
清新的风景视觉滤镜,为你的图片增添让人愉悦的清爽

• 调整
专业级色彩调节功能,追求精致图片美感

• 裁剪
5种图片比例例自由裁剪

• 调节工具
-曝光
-亮度
-对比
-饱和
-晕影
-颗粒
-锐化
-阴影...

Tính năng mới VOE

-Bug Fixed

Thông tin

Cập nhật
17/10/2017
Phiên bản
1.0.1
Kích thước
8.88 MB
Khả năng tương thích
Requirements: Compatible with iPhone, iPod touch.Requires iOS 8.0+ or later.

Bình luận


Liên quan