Mô tả VSCO

Tham gia Cộng Đồng Nhà Sáng Tạo

Dành cho các nhà sáng tạo, bởi các nhà sáng tạo, ứng dụng VSCO được thiết kế để giúp bạn đạt được tiềm năng sáng tạo của mình trong một cộng đồng coi trọng sự thể hiện trung thực và sáng tạo hơn tất cả những giá trị khác.

Với tư cách là một thành viên của cộng đồng VSCO, bạn có thể:

Sáng tạo — Sử dụng các công cụ chỉnh sửa ảnh sáng tạo và các công cụ nhật ký của VSCO để chia sẻ quan điểm độc đáo của bạn.

Khám phá — Lấy cảm hứng từ nội dung do đội ngũ VSCO tổng hợp, cũng như những câu chuyện được kể bởi các thành viên cộng đồng.

Kết nối - Theo dõi và tương tác với một nhóm các nhà sáng tạo đa dạng từ khắp nơi trên thế giới.

Tham gia VSCO X - Nâng ...

Tính năng mới VSCO

What’s new on VSCO
— Fixes for top crashes
— Smaller bug fixes and performance improvements

Thanks for creating with VSCO! We regularly release updates to improve your experience. Update to the latest version of VSCO for access to our newest presets, editing tools, and inspiring content.

If you'd like our help with any issues, please visit vs.co/help.

Thông tin

Cập nhật
06/06/2013
Phiên bản
96.0
Kích thước
76.54 MB
Khả năng tương thích
Requirements: Compatible with iPhone, iPod touch.Requires iOS 10.0+ or later.

Bình luận


Liên quan