Mô tả XLock

ỨNG DỤNG TỐT NHẤT để Sao lưu tin nhắn của các ứng dụng nhắn tin phổ biến trên AppStore.

Bạn có thể dễ dàng bảo mật các cuộc trò chuyện của mình.

Nếu muốn, bạn có thể thêm khóa bằng dấu vân tay.

Lưu trữ các cuộc trò chuyện của bạn và chỉ có thể truy cập sau khi bạn đã quét dấu vân tay hoặc nhập mật khẩu!

Nếu bạn không nhớ mật khẩu của mình, sẽ không còn cách nào khác để truy cập nơi lưu trữ các cuộc trò chuyện bí mật của bạn.

Xin lưu ý, ứng dụng này không thêm khóa mã cho các ứng dụng gốc, mà chỉ dành cho các cuộc trò chuyện mà bạn đã chọn.

Để sử dụng tất cả các tính năng của chúng tôi, bạn phải bắt đầu đăng ký trả phí. Không thể sử dụng ứng dụng này nếu không có khoản thanh toán.

Tính năng mới XLock

small bug fixes.

Thông tin

Cập nhật
15/03/2017
Phiên bản
1.6
Kích thước
13.71 MB
Khả năng tương thích
Requirements: Compatible with iPhone, iPod touch.Requires iOS 8.0+ or later.

Bình luận


Liên quan