Bingota

Google Dịch

Google LLC

(4.26072/14007)


Mô tả Google Dịch

• Dịch văn bản: Dịch qua lại giữa 108 ngôn ngữ bằng cách nhập văn bản
• Chế độ ngoại tuyến: Dịch không cần kết nối Internet (59 ngôn ngữ)
• Dịch nhanh thông qua máy ảnh: Dịch nhanh văn bản trong hình ảnh chỉ bằng cách trỏ máy ảnh (94 ngôn ngữ)
• Ảnh: Chụp hoặc nhập ảnh để có bản dịch chất lượng cao hơn (90 ngôn ngữ)
• Dịch cuộc trò chuyện: Dịch cuộc trò chuyện song ngữ đang diễn ra (71 ngôn ngữ)
• Viết tay: Vẽ các ký tự thay vì nhập văn bản (96 ngôn ngữ)
• Từ vựng: Gắn dấu sao và lưu những từ và cụm từ đã dịch để tham khảo trong tương lai (tất cả ngôn ngữ)

Thông báo quyền
• Micrô để dịch giọng nói
• Máy ảnh để dịch văn bản qua máy ảnh
• Ảnh để nhập ảnh từ thư viện của bạn

H...

Tính năng mới Google Dịch

• Chuyển văn bản thành giọng nói cho các ngôn ngữ khác (Mã Lai)
• Sửa một số lỗi và cải tiến về khả năng sử dụng

Thông tin

Cập nhật
08/02/2011
Phiên bản
6.21.0
Kích thước
54.61 MB
Khả năng tương thích
Requirements: Compatible with iPhone, iPod touch.Requires iOS 12.2+ or later.

Bình luận


Liên quan